TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( SALE TOUR )
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( SALE TOUR )
KMK Tourist tuyển NVKD (Sale tour)
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( SALE TOUR )
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH ( SALE TOUR )
KMK Tourist tuyển NVKD (Sale tour)
Tuyển NVKD Sale Tour Tại Quy Nhơn
Tuyển NVKD Sale Tour Tại Quy Nhơn
Công Ty Du Lịch KMK Tourist Tuyển NVKD (Sale Tour). – Công Ty TNHH Dịch vụ Du lịch & Thương mại KMK – Với sự phát triển không ngừng trên khắp các vùng miền trong cả nước. Nay Công Ty KMK Tourist cần tuyển dụng các vị trí nhân sự như sau: