Giới thiệu chung KMK Tourist
Giới thiệu chung KMK Tourist
* Tên đăng ký kinh doanh: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI KMK * Tên giao dịch bằng tiếng Anh: KMK TOURIST SERVICE & TRADING COMPANY. * Tên viết tắt: KMK TOURIST